VISI NORIME BŪTI TURTINGI...

Ekonomika - mokslas apie turtą ir turtėjimą

 

Aš esu Vilija Zolubienė, mokau ekonomikos ir susijusių dalykų

Ekonomikos teorija – mokslas apie tai, kaip efektyviai paskirstyti, nau doti ir valdyti ribotus išteklius siekiant maksimaliai patenkinti materialinius žmonių poreikius.

 

Tik vienas trečdalis žmonių iš pri- gimties sugeba priimti racionalius sprendimus dėl savo asmeninių finansų, likę tokių įgūdžių neturi, todėl jiems būtina mokytis asme- ninių finansų tvarkymo pagrindų.

Verslumas apima norą kažką keis- ti pačiam ir gebėjimą priimti bei palaikyti naujoves, perimtas iš ki- tų, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, užbaigti tai, kas pradė- ta, žinoti, kur eini, iškelti tikslus, jų siekti bei tikėtis juos pasiekti.